Trekking Laguna Rinconada - San Mateo Huarochiri - Julio 2017

Laguna Rinconada
Departamento: Lima  Provincia: Huarochiri  Distrito: San Mateo
Latitud: -11.9019      Longitud: -76.0686

Al pie del nevado PacaLaguna Rinconada - San Mateo Huarochiri

Laguna Rinconada - San Mateo Huarochiri

Laguna Rinconada - San Mateo Huarochiri

Laguna Rinconada - San Mateo Huarochiri

Laguna Rinconada - San Mateo Huarochiri

Laguna Rinconada - San Mateo Huarochiri

Laguna Rinconada - San Mateo Huarochiri

Laguna Rinconada - San Mateo Huarochiri

Laguna Rinconada - San Mateo Huarochiri

Laguna Rinconada - San Mateo Huarochiri

Laguna Rinconada - San Mateo Huarochiri

Laguna Rinconada - San Mateo Huarochiri

Laguna Rinconada - San Mateo Huarochiri

Laguna Rinconada - San Mateo Huarochiri

Laguna Rinconada - San Mateo Huarochiri

Laguna Rinconada - San Mateo Huarochiri

Laguna Rinconada - San Mateo Huarochiri

Laguna Rinconada - San Mateo Huarochiri

Laguna Rinconada - San Mateo Huarochiri

Laguna Rinconada - San Mateo Huarochiri

 Laguna Rinconada - San Mateo Huarochiri

Laguna Rinconada - San Mateo Huarochiri

Laguna Rinconada - San Mateo HuarochiriEmoticonEmoticon